Bankrekening na overlijden

In grote lijnen is de procedure voor een bankrekening na overlijden voor elke bank hetzelfde. Wanneer een dierbare overlijdt breek een emotionele periode aan. Ook zijn er een aantal zaken die geregeld moeten worden. Eén hiervan is de bankrekening na overlijden.

De consumentenbond schreef hier in 2016 een artikel over. In de tussentijd zijn er een aantal dingen duidelijker geworden bij banken. Dit is te zien is op de websites van onder andere de Rabobank en ASN. Toch bestaat er nog steeds onduidelijkheid omtrent de procedure bij veel banken. De banken bekijken dit namelijk per situatie, waardoor het lastig is om van te voren duidelijkheid te krijgen.

Lees hieronder meer over wat te doen met de bankrekening na overlijden en welke documenten er benodigd zijn. Vind ook per bank uitgelegd wat de procedure is en hoe lang het kan gaan duren voordat een bankrekening na overlijden wordt vrijgegeven.

De bankrekening na overlijden

In grote lijnen is de procedure voor elke bank hetzelfde. Je kunt online of telefonisch het overlijden melden. Daarna verstrek je de gevraagde documenten en wordt alles gecontroleerd om te bepalen wat er met de bankrekening gaat gebeuren. Dit hangt af van verschillende factoren.

Het soort rekening heeft natuurlijk een grote invloed. Indien het om een en/of rekening gaat en een van de rekeninghouders komt te overlijden, zal de mede-eigenaar de enige eigenaar worden. De bank zal de pasjes en internettoegang van de overledene blokkeren na het melden van het overlijden. Indien de mede-eigenaar slechts gedeeltelijk gemachtigd is kan de bank vragen om aanvullende documenten te verstrekken voordat de bankrekening wordt vrijgegeven. Ook hangt dit af van het saldo op de rekening en of er een testament is opgemaakt.

Het saldo op de rekening is een belangrijke factor. Een aantal jaar geleden was de vraag of dit meer was dan €100.000. Dit bedrag verschilt tegenwoordig per bank. De ASN bank vraagt bijvoorbeeld of het saldo hoger is dan €4.500 en de Rabobank of dit hoger is dan €10.000. Dit bedrag verschilt dus per bank verschillen en zal je duidelijk worden wanneer het overlijden wordt gemeld. Wanneer het bedrag hoger is dan deze grens zal in de meeste gevallen gevraagd worden om een verklaring van erfrecht voordat de bankrekening wordt vrijgegeven.

De laatste factor van invloed is het testament. Indien er geen testament is dan zal de rekening vaak vrij worden gegeven aan de partner indien het saldo niet boven het eerdergenoemde (onbekende) grensbedrag ligt. Indien er wel een testament is zal de bank om een verklaring van erfrecht vragen.

Het overlijden moet dus worden gemeld bij de bank en daarbij spelen een aantal factoren en documenten een belangrijke rol. De specifieke stappen zijn als volgt:

1. Het overlijden melden

Bij veel banken kan je het overlijden zowel telefonisch als online melden. Je kan dus zelf kiezen wat je op dat moment het prettigst vindt. De meeste banken hebben een nabestaanden servicedesk welke de procedure met je doorloopt.

In sommige gevallen zie je dat nabestaanden de rekening leeghalen na overlijden, of zelfs de bankrekening leeghalen voor overlijden. Dit wordt ten zeerste afgeraden. Vaak wordt de rekening door de bank geblokkeerd totdat de procedure is afgerond. Dit wordt niet gedaan indien het om een en/of rekening gaat.

Afhankelijk van de manier waarop het overlijden wordt gemeld zul je binnen een tot twee weken een bevestiging van de bank ontvangen. In deze bevestiging staat de procedure uitgelegd en staat aangegeven welke aanvullende documenten nodig zijn. Van een aantal banken staat hieronder weergeven hoe het overlijden kan worden gemeld:

 • Knab: telefonisch
 • ASN: online of per post.
 • Rabobank: telefonisch of online.
 • ABN Amro: telefonisch of online.
 • ING: telefonisch (zelf bellen of terugbelafspraak maken) of langsgaan op kantoor.
 • SNS Bank: Online of telefonisch

2. De benodigde documenten

Er is één document dat in iedere situatie nodig is. Alle andere documenten die gevraagd kunnen worden zijn afhankelijk van de situatie en de bank. Op het moment van het melden is altijd de akte van overlijden nodig. Zonder deze akte kun je een overlijden niet melden. Deze wordt afgegeven door de gemeente en je kunt deze zelf opvragen.

Afhankelijk van de eerder besproken factoren kan er om de volgende documenten worden gevraagd: verklaring van erfrecht, verklaring van het Centraal Testamentenregister (CTR-verklaring), verklaring van executele, trouwboekje met bijgeschreven kinderen van de overledene, identiteitsbewijs van het kind/de kinderen of van degene die gemachtigd is door de kinderen, vrijwaring, uittreksel BRP, verklaring Beschikking Nalatenschap en/of een opdrachtbrief.

Van te voren is het lastig te bepalen welke documenten je nodig zal hebben. Enkele banken zijn hier duidelijk over op de website, anderen laten hier niets over los.

Knab: laat op de website niets los over eventueel benodigde documenten. De website vraagt je om te bellen naar de servicedesk. Je zal in dat gesprek te horen krijgen welke documenten nodig zijn.
ASN: geeft precies aan welke documenten je nodig hebt, na het invullen van een korte online vragenlijst.
Rabobank: laat ook na het invullen van een korte online vragenlijst zien welke documenten benodigd zijn. Je kunt ook wachten op de bevestigingsbrief waarin de benodigde documenten worden weergeven. De website heeft ook een overzichtelijke pagina waarop staat wat elk document inhoudt.
ABN Amro: geeft geen specifieke documenten op de website weer welke vereist (kunnen) zijn. Bij benodigde documenten staat op de website alleen “indien nodig”. Geen voorbeelden, mogelijkheden, voorwaarden of uitleg.
ING: heeft overzichtelijk op de website staan welke documenten nodig kunnen zijn en geeft aan dat het afhankelijk is van de situatie.
SNS Bank: geeft weer op de website om welke documenten er mogelijk gevraagd kan worden en waarom.

3. Wat gebeurt er daarna

Na het melden is het van belang om te controleren of er automatische incasso’s of periodieke overboekingen moeten worden stopgezet. Informatie hierover kan bij de bank worden opgevraagd zodat er inzicht is in alle transacties en dit netjes afgehandeld kan worden.

Zodra de bank alle gevraagde documenten heeft ontvangen hebben zij enkele dagen tot weken nodig om alles door te nemen. Dit verschilt per bank en zal van te voren worden gecommuniceerd. Zodra alles in orde is, wordt de rekening vrijgegeven.

Hoe lang het duurt bij:

 • Knab: niets over bekend.
 • ASN: het kan enkele weken duren nadat de benodigde documenten zijn ontvangen. Je krijgt hierover vanzelf een persoonlijk bericht.
 • Rabobank: niets over bekend na het aanleveren van de documenten.
 • ABN Amro: nadat de documenten zijn ontvangen, 5 werkdagen.
 • ING: staat niet op de website.
 • SNS Bank: een spaar- of betaalrekening duurt vaak 1 week.

Op de website van iedere bank is de procedure te zien voor een bankrekening na overlijden. De ene bank geeft wat meer informatie en de ander wat minder. De procedure is situatie afhankelijk waardoor de banken waarschijnlijk een hoop informatie in het midden laten. Van te voren is het in ieder geval van belang om de akte van overlijden te hebben. Wat er daarna nodig zal zijn, zal je van de bank te horen krijgen.

Meer informatie