Bankrekening na overlijden

In grote lijnen is de procedure voor een bankrekening na overlijden voor elke bank hetzelfde. Wanneer een dierbare overlijdt breek een emotionele periode aan. Ook zijn er een aantal zaken die geregeld moeten worden. Eén hiervan is de bankrekening na overlijden. Er bestaat nog steeds onduidelijkheid omtrent de procedure bij veel banken. De banken bekijken dit namelijk per situatie, waardoor het lastig is om van te voren duidelijkheid te krijgen.

Lees hieronder meer over wat te doen met de bankrekening bij overlijden en welke documenten er benodigd zijn. Vind ook per bank uitgelegd wat de procedure is en hoe lang het kan gaan duren voordat een bankrekening bij overlijden wordt vrijgegeven.

De bankrekening na overlijden

In grote lijnen is de procedure voor elke bank hetzelfde. Je kunt online of telefonisch het overlijden melden. Daarna verstrek je de gevraagde documenten en wordt alles gecontroleerd om te bepalen wat er met de bankrekening gaat gebeuren. Dit hangt af van verschillende factoren.

En/of rekening bij overlijden

Het soort rekening heeft natuurlijk een grote invloed. Indien het om een en of rekening bij overlijden gaat, zal de mede-eigenaar de enige eigenaar worden. De bank zal de pasjes en internettoegang van de overledene blokkeren na het melden van het overlijden. Indien de mede-eigenaar slechts gedeeltelijk gemachtigd is kan de bank vragen om aanvullende documenten te verstrekken voordat de bankrekening wordt vrijgegeven. Ook hangt dit af van het saldo op de rekening en of er een testament is opgemaakt.

Saldo bij overlijden

Het saldo op de rekening is een belangrijke factor. Een aantal jaar geleden was de vraag of dit meer was dan €100.000. Dit bedrag verschilt tegenwoordig per bank. De ASN bank vraagt bijvoorbeeld of het saldo hoger is dan €4.500 en de Rabobank of dit hoger is dan €10.000. Dit bedrag verschilt dus per bank verschillen en zal je duidelijk worden wanneer het overlijden wordt gemeld. Wanneer het bedrag hoger is dan deze grens zal in de meeste gevallen gevraagd worden om een verklaring van erfrecht voordat de bankrekening wordt vrijgegeven.

Wel of geen testament

De laatste factor van invloed is het testament. Indien er geen testament is dan zal de rekening vaak vrij worden gegeven aan de partner indien het saldo niet boven het eerdergenoemde (onbekende) grensbedrag ligt. Indien er wel een testament is zal de bank om een verklaring van erfrecht vragen.

Stap 1. Het overlijden melden

Het overlijden moet dus worden gemeld bij de bank en daarbij spelen een aantal factoren en documenten een belangrijke rol. Bij veel banken kan je het overlijden-u zowel telefonisch als online melden. Je kan dus zelf kiezen wat je op dat moment het prettigst vindt. De meeste banken hebben een nabestaanden servicedesk welke de procedure met je doorloopt.

Overlijden niet melden bij bank strafbaar

In sommige gevallen zie je dat nabestaanden de rekening leeghalen na overlijden, of zelfs de bankrekening leeghalen voor overlijden. Dit wordt ten zeerste afgeraden. Het niet melden van overlijden bij de bank is strafbaar en inloggen op de rekening van de overledene ook: Het is tenslotte niet toegestaan je uit te geven voor iemand anders. En je bent pas bevoegd als je kunt bewijzen dat je bevoegd bent. Vaak wordt de rekening door de bank geblokkeerd totdat de procedure is afgerond. Dit wordt niet gedaan indien het om een en/of rekening gaat. In dat geval is uiteraard alleen de andere rekeninghouder bevoegd, geen andere nabestaanden.

Afhankelijk van de manier waarop het overlijden wordt gemeld zul je binnen een tot twee weken een bevestiging van de bank ontvangen. In deze bevestiging staat de procedure uitgelegd en staat aangegeven welke aanvullende documenten nodig zijn. Van een aantal banken staat hieronder weergeven hoe het overlijden kan worden gemeld:

Knab

telefonisch 020-303 1600

ASN Bank

per mail [email protected] of per post: ASN Bank, t.a.v. Nabestaandendesk, Antwoordnummer 1188, 2501 WB Den Haag.

Rabobank

Via een webformulier

ABN Amro

Telefonisch of online

ING

Telefonisch of langsgaan op kantoor.

SNS Bank

Online of telefonisch

Stap 2. De benodigde documenten

Er is één document dat in iedere situatie nodig is. Alle andere documenten die gevraagd kunnen worden zijn afhankelijk van de situatie en de bank. Op het moment van het melden is altijd de akte van overlijden nodig. Zonder deze akte kun je een overlijden niet melden. Deze wordt afgegeven door de gemeente en je kunt deze zelf opvragen.

Afhankelijk van de eerder besproken factoren kan er om de volgende documenten worden gevraagd: verklaring van erfrecht, verklaring van het Centraal Testamentenregister (CTR-verklaring), verklaring van executele, trouwboekje met bijgeschreven kinderen van de overledene, identiteitsbewijs van het kind/de kinderen of van degene die gemachtigd is door de kinderen, vrijwaring, uittreksel BRP, verklaring Beschikking Nalatenschap en/of een opdrachtbrief.

Van te voren is het lastig te bepalen welke documenten je nodig zal hebben. Enkele banken zijn hier duidelijk over op de website, anderen laten hier niets over los.

Knab overlijden: Je moet bellen naar de servicedesk. Je zal in dat gesprek te horen krijgen welke documenten nodig zijn.

ASN bank overlijden: geeft precies aan welke documenten je nodig hebt, na het invullen van een korte online vragenlijst.

Rabobank overlijden: laat ook na het invullen van een korte online vragenlijst zien welke documenten benodigd zijn. Je kunt ook wachten op de bevestigingsbrief waarin de benodigde documenten worden weergeven. De website heeft ook een overzichtelijke pagina waarop staat wat elk document inhoudt.

ABN Amro overlijden: geeft geen specifieke documenten weer op de website welke vereist (kunnen) zijn. Bij benodigde documenten staat op de website alleen “indien nodig”. Geen voorbeelden, mogelijkheden, voorwaarden of uitleg.

ING overlijden: heeft overzichtelijk op de website staan welke documenten nodig kunnen zijn en geeft aan dat het afhankelijk is van de situatie.

SNS Bank overlijden: geeft weer op de website om welke documenten er mogelijk gevraagd kan worden en waarom.

Stap 3. Wat gebeurt er daarna

Na het melden is het van belang om te controleren of er automatische incasso’s of periodieke overboekingen moeten worden stopgezet. Informatie hierover kan bij de bank worden opgevraagd zodat er inzicht is in alle transacties en dit netjes afgehandeld kan worden.

Zodra de bank alle gevraagde documenten heeft ontvangen hebben zij enkele dagen tot weken nodig om alles door te nemen. Dit verschilt per bank en zal van te voren worden gecommuniceerd. Zodra alles in orde is, wordt de rekening vrijgegeven.

Hoe lang het duurt bij:

Knab

Onbekend

ASN

Het kan enkele weken duren nadat benodigde documenten zijn ontvangen. Je krijgt hierover vanzelf een persoonlijk bericht.

Rabobank

Onbekend

ABN Amro

Nadat de documenten zijn ontvangen, 5 werkdagen.

ING

Onbekend

SNS Bank

Een spaar- of betaalrekening duurt vaak 1 week.

Op de website van iedere bank is de procedure te zien voor een bankrekening na overlijden. De ene bank geeft wat meer informatie en de ander wat minder. De procedure is situatie afhankelijk waardoor de banken waarschijnlijk een hoop informatie in het midden laten. Van te voren is het in ieder geval van belang om de akte van overlijden te hebben. Wat er daarna nodig zal zijn, zal je van de bank te horen krijgen.

Meer informatie